Prosím REKLAMY jedině do rubriky REKLAMY, kdo je napíše jinam blokuju mu přístup...!

Ruchovci a Lumírovci

8. května 2012 v 15:38 | herzig-traum

historické pozadí

- v 60. létech politické uvolnění, které se promítá i do kulturního života -> spolková činnost, například: Hlahol (hudba) a Sokol

- Májovci se snaží o vyšší úroveň, na začátku 70. let nejsou už tak velké rozdíly mezi českou a zahraniční literaturou -> přibližování evropským literaturám

- květen 1868: položen základní kámen Národního divadla -> červen 1881 ND otevřeno -> srpen 1881 požár ->listopad 1883 ND opět otevřeno

- pozdrav: NAZDAR - vznikl při sbírce na Národní divadlo (na zdar akce ND)

- Karlova univerzita rozdělena na část německou a českou

- celá řada nových uměleckých organizací

- konflikt mezi staročechy a mladočechy- nové almanachy:

almanach Ruch (1868)

almanach Anemonky (1871) - studentský almanach

almanach Zora (1877)

nový almanach Máj (1878)

Almanach české omladiny (1879)- časopisy:

Lumír

Květy

Osvěta - konzervativníRUCHOVCI

- nazývají se podle almanachu Ruch

= škola národní

- almanach Ruch

§ redigován J. V. Sládkem

§ na počest založení ND

§ cíl: podpora národní identity

§ národní tématika, vlastenectví, návrat k myšlence slovanské vzájemnosti

§ E. Krásnohorská, S. Čech

§ tvorba příliš procítěná, patetické verše : patos - přemrštěné nadšení -> přehánění -> ubírají na srozumitelnosti a přirozenosti př. S. Čech - vyjadřování pomocí alegorie (=jinotaj) -> skrytý utajený význam

- cíle: podpora vlastenectví, slovanství a důraz na českou historii a český venkov

- zpočátku k nim patřil i J. V. Sládek

Svatopluk Čech

- píše o ideálech národní společnosti

- snažil se v lidech vzbuzovat vlastenectví a naději

- vydával po nějakou dobu časopis Květy, rád cestoval

- básník, prozaikbásnická tvorba

- 1. báseň: Husita na Baltu -> vydáno v časopise Ruch

historické básně:

Adamité

- husitská sekta, popisuje jak je Žižka zničilalegorické básně:

Evropa

- loď na rozbouřeném moři = Evropa zmítaná soc. nepokoji

Slávie

- loď plující po Černém moři. Její posádku tvoří představitelé slov. národů. Posádka se vzbouří, ale Vladimír (Rusko) dovede loď do přístavubásně o českém venkově:Ve stínu lípy

- povídky, které si vyprávějí vesničané večer pod lípou

Lešetínský kovář

- národně sociální námět. Boj proti germanizaci českého venkovalyrika politická, vlastenecká:

Jitřní písně

- svornost národa (Hrdina budoucnosti, Buď práci čest, Podzemní hlas)

Nové písně

Písně otroka

- obraz exotické země, otrokářství

- symbolika: boj o svobodu, spojení a přemožení otrokáře

- obraz vzpoury: český národ X Habsburkovépróza:Broučkiády - 2 díly

1) Výlet pana Broučka na Měsíc

2) Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století

hrdina: Matěj Bečka - pražský měšťan

- parodie na dnešní sci-fi

ad 2)

Pan Brouček se opije, usne v sudu a dostane se do 15. století. Potká husitu, který si ho vezme na starost -> ocitnou se v boji. Pan Brouček se vždy přidává na tu stranu, která vítězí. = kontrast mezi chováním lidí před 400 lety a nyní (dříve byli pro nacionální myšlenku); za přebíhání se dostane před soud -> obhajuje se, že je z jiné doby. Oni si mysleli, že je to cizinec (protože správný Čech by se bil za svůj národ) => dojde k velkému zklamání a roztrpčení, že český národ bude mít potomky, jako je pan Brouček (a že oni nasazují krk a úsilí pro takové lidi).

- jsou zde humorné scény, scény k zamyšlení -> dílo velice aktuální (politici přechází, kam se jim to hodí)

- kontrast: vysoké úsilí x vlažná vypočítavost

- ČEST: hodnota, která ztrácí cenu

- pan Brouček se má zúčastnit bitvy na Vítkově -> uteče -> má být souzen -> probudí se- další román: Jestřáb kontra HrdličkaEliška Krásnohorská

- spisovatelka, literární kritička

- podílí se na založení dívčího gymnázia: Minerva

- psala libreta ke Smetanovým operám: Hubička, Čertova stěna, Tajemství

- postavila se proti Lumírovcům, že chtěli psát o jiných věcech a chtěli překládatLUMÍROVCI

- tzv. kosmopolitní skupina -> zastánci širšího okruhu umění, chtějí se více dostat do světa

- chtějí pozvednout českou literaturu na světovou úroveň

- chtějí, aby Češi byli seznámeni s co nejvíce světovými autory - nejen anglickými a německými -> chtějí rozšířit i románské jazyky (IT, FR, ŠP)

- představitelé: Josef Václav Sládek (Ruch-> Lum), Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer

- časopis Lumír (vydával ho J. V. Sládek)

- především poezie, ale i drama a próza

- program: povznést českou literaturu na světovou úroveň a navazování na Evropské tradice + překlady

Josef Václav Sládek

- Ruchovec -> Lumírovec

- Národní listy -> Lumír

- pocházel ze Zbiroha (regionální autor)

- 2 roky žil v Americe, poznal Indiány - jak byli utlačování -> psal o nich básně (Na hrobech indiánských)

- viděl velkou hodnotu ve venkově a v postavě sedláka (sedlák - představitel českého národa)- překladatelská činnost: téměř celý Shakespeare

poezie:

sbírky

Jiskry na moři

- vlastenecká tématika

Na prahu ráje

- dílo o politické situaci

V zimním slunci

Za soumraků

Selské písně a české znělky
- smysl života
- krátké básně

- inspirace ÚLS

- rolník = svobodný člověk - příslib svobodybásničky pro děti:Zlatý máj

Skřivánčí píseň

Zvony a zvonky- krátké, jednoduché, melodické a rytmické verše

- myšlenka podávána nenásilnou formou

- personifikace; žádné metafory -> užívá slova, kterým je rozumět

- př. Modrá očka, Lesní studánka(vlasteneckou tématikou Ruchovec, překlady a dětskou poezií Lumírovec)Jaroslav Vrchlický (Emil Frída)- hlavní představitel Lumírovců

- z Loun, působil v Itálii jako vychovatel

- znal se se Sofií Podlipskou (sestra K. Světlé), později se oženil s její dcerou

- 144 původních knih, 98 překladů

- překládal: Goethe: Faust, Shakespeara, Andersenovy pohádky…

- obviňován z napodobování světové literatury

- inspirace dílem V. Huga: napsal Zlomky epopeje (vycházel z Legendy věků)

- l'art pour l'art - estetická funkce!- užíval neobvyklé básnické formy: rondel, gazel, sonet

rondel a rondeau : pochází z francouzské poezie, mají tři sloky, pouze dva rýmy, v rondelu je jako refrén celé dvojverší, v rondeau je jako refrén verš jediný

gazel: pochází z arabštiny, je to báseň o jediném rýmu, je libovolně dlouhá a rýmují se první dva verše a pak každý verš sudý (aa, ba, ca atd.)

villonská balada: pochází z francouzské poezie, má tři sloky se stejnými rýmy a je zakončena dopěvem (posláním)dílo:

Sonety samotáře

- přírodní lyrikasbírka: Zlomky epopeje

- epické nebo lyricko-epické básně

- téma: myšlenkový vývoj lidstva, básnická sbírka s historickými náměty, optimistický náhled, lidstvo se vyvíjí k humanitě + kritika současnosti-> Bar Kochba

- rozsáhlá dramatická báseň, židovská vzpoura proti Římu

překlady:

FR: V. Hugo, Baudelaire, Maupassant

IT: Alighieri, Petrarca

POL: Mickiewicz

NOR: Ibsen

AN: Shakespeare, Byron, Shelleydrama:Noc na Karlštejně

- veselohra z doby Karla IV.Hippodamie

- námět antickýJulius Zeyer

- matka: židovská němka, otec: francouz

- cestovatel, překladatel

- píše: povídky, romány, které čerpají z cizích látek a exotického prostředí

- inspirace legendami, mýty

- novoromantik : má romantické hrdiny

- píše vyváženou formou - srozumitelnou pro čtenáře, dlouhá souvětí

- užívá inverzní pořádek slov

- dílo:

Tři legendy o Krucifixu

- tři samostatné legendy (Inultus, El Cristo de la Luz, Samko pták), které spojuje náboženská tematika a krucifix (kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem)Radúz a Mahulena

- drama

- tématem díla je láska dvou mladých lidí, ze dvou sousedních znepřátelených královských rodin, kteří musí kvůli své velké lásce prožít mnoho protivenství a překonat mnoho překážek
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 SergiooE SergiooE | E-mail | 16. ledna 2017 v 22:10 | Reagovat

I found this page on 19th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama