Prosím REKLAMY jedině do rubriky REKLAMY, kdo je napíše jinam blokuju mu přístup...!

Realismus a naturalismus ve světě

8. května 2012 v 15:39 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy

realismus

· myšlenkový a umělecký směr 2. poloviny 19. století (střídá romantismus)

· v mnoha dílech mísení romantismu a realismu

· díky hospodářskému rozmachu -> rozvoj věd -> objektivní pohled na věc

· filosofické směry

¨ pozitivismus: Comte: " Pravdivé je pouze to, co se dá ověřit lidskými smysly a zkušeností"

¨ marxismus: K. Marx: základem všeho je hmota, myšlení je odraz hmotného světa· realista bere svět, jaký je; hledá souvislosti a důkazy· realistické dílo:

¨ reálný a detailní popis prostředí

¨ důraz na rozum

¨ odhalování nejširších souvislostí

¨ spisovatel nesplývá s hrdinou, pouze komentuje -> er forma

¨ nezidealizované postavy

¨ vývoj postav

¨ typický hrdina: lakomec, lhář, zloděj, nevěrník

¨ jazyk: oddělování jazyka autora a postav

¨ pohled "shora" -> objektivnost· žánry:

¨ román, povídka, drama, poezie, báseňrealismus -> kritický realismus -> magický realismus -> na konci 19. století: naturalismus· realismus v malířství

¨ Daumier Honoré, Ilja Repin

¨ věrné zachycování skutečnosti -> všední situace, obyčejní lidé· realismus v hudbě

¨ Verdi, Cavalo, Puccini· výskyt:

¨ Anglie, Francie, Rusko, u nás později (díky NO)FrancieHonoré de Balzac

- současník Máchy a Tyla

- zdánlivě bezvýznamné postavy mohou zasáhnout do díla

- v jeho románech: zneužití postavení, podvádění

- psal i díla na objednávku ->nekvalitní

- napsal okolo 100 děl, nechává postavy projít více knihami

- detailní popisy -> příliš obsáhlé pasáže

- dílo:

Lidská komedie

- cyklus 95 románů

- rozděleno do 3 částí: "studie mravů", "filozofická studie", "analytická studie"

- vychází z různých prostředí: město, venkov, Paříž, vojna

- typy postav: zločinci, bankéři, lichvářiOtec Goriot

- román

- na začátku popis prostředí (penzionu) i některých postav

- příběh o otci Goriotovi, který je na začátku popisován, jako bohatý a moudrý muž - lidé k němu mají úctu, ale pouze kvůli penězům -> majetek rozdělil dcerám, ty ho opustily -> jak Goriot přichází o peníze, lidé si ho přestávají vážit + čím méně peněz Goriot má, tím níž se stěhuje (v tom hotelu), Evžen Rastignac (student, který přišel do Paříže a na začátku měl pevné morální zásady) poznává, že lidem záleží hlavně na postavení a penězích -> mění se a poznává, že aby něčeho dosáhl musí slevit ze svých morálních zásad

- tragédie díla: zkažená společnost, Goriot rozdal majetek dcerám, ty se na něj vykašlaly

- dům představuje Paříž - jsou tam zastoupeny všechny vrstvyZtracené iluze

- básník poznává Paříž, zprvu čestný člověk podléhá morálnímu rozkladu, nakonec je podveden a přichází o všeLesk a bída kurtizán

- propojení pařížského podsvětí se světem bankéřů

Gustav Flaubert

- zaměřuje se na hl. postavu a její psychologické pochody

- nejčastější téma: ztráta iluzí (ideálů)

- hodně cestoval

-dílo:Paní Bovaryová

- téma: nevěra, podvody

- psychologický romn

- Emma Bovaryová si z knih vysní svého prince, utíká z kláštera domů na statek -> vdává se za lékaře Karla, narodí se jí dítě, ale Emma se nudí -> zamiluje se do ní student - ona s ním flirtuje, Emma si začne s Rudolfem (dobré postavení, proutník) - stává se rozmařilejší, lže manželovi -> potřebuje peníze - > rozprodá majetek ->zadluží se -> hledá útěchu u pastora -> neví jak řešit situaci -> koupí si jed a zabije se -> Karel po krátké době také umírá, dcera -> k tetě -> do chudobince

! bovarysmus v literatuře: Emma - literární typ postavy ( později L. N. Tolstoj)Citová výchova

- muž řeší milostné problémySalambo

- čerpal z dějin Karága+ někteří romantici tvoří na pomezí romantismu a realismu př. (Lermontov, Puškin, Stendhall)

Victor Hugo

- Chrám matky boží v Paříži - realistické prostředí, romantický příběh

- Bídníci - realistické prostředíAnglieCharles Dickens

- neměl lehké dětství, vyrůstal na ulici, znal život chudých lidí (zlodějů, příživníků apod.) -> zúročil to ve své tvorbě

- v jeho dílech vystupují děti z chudých rodin -> dostanou se do prostředí třeba zlodějů -> můžou skončit špatně

- realisticky líčené prostředí

- postavy: zločinci, zloději

- zamyšlení: Co by z těch lidí bylo, kdyby měli lepší podmínky a žili v lepším prostředí?

- dílo:

Kronika Pickwickova klubu

- 1. Dickensův román

- příběh z cest 4 členů Pickwickova klubu na venkov, uskutečněných se záměrem blíže poznat život, výprava se však zvrhne v sérii převážně katastrofických příhod, v nichž hrdinové upadají do nesnází vyvplaných jejich nezpůsobilostí obstát v běžných, všedních životních situacíOliver Twist

- román se sociálním podtextem

- Oliver je sirotek, který byl ze sirotčince prodán do služeb pohřebníka, je týrán učedníkem pohřebníka, rozhodne se utéct -> jede do Londýna, potká Ferinu Lišáka, ocitá se ve zločinecké bandě, které velí Ferina Lišák -> Oliver přímo nekrade, ale při jedné akci si ho všimne policista - okradenému p. Brownlowi je Olivera líto - vezme si ho domů, stará se o něj s chůvou - jednoho dne jde Oliver ven, všimne si ho Nancy (členka té bandy) a přitáhne ho zpět k té bandě -> chtějí vykrást Moylieovi, ale nepovede se -> Oliver se dostane zase pět k p. Brownlowi, paní Moylieová má adoptovanou dceru, což je teta Olivera -> Oliver zdědí nějaké peníze a konečně může začít ŽÍT - má šanci na normální život

- realismus: - rozdíly mezi jednotlivými vrstvami

- noční život vyvrhelů X Londýn za bílého dnedále: David Copperfield, Malá DoritkaRusko

- Gogol, Dostojevskij, Tolstoj, ČechovNikolaj Vasilijevič Gogol

- smysl pro humor a kritiku -> satira (jako u nás: K. H. Borovský)

- psal kritickou prózu

- představuje ruskou společnost, kde panuje byrokracie, žádná morálka, skoro žádné uctívání lidských hodnot

- popisuje střední společenskou vrstvu (př. úplatní úředníci, líní statkáři), zaostalost státu: nevolnictví

- dílo:

Revizor

- satirická komedie

- mladý úředník Chlestakov přijíždí do města, lidmi z obce je považován za revizora, který měl tou dobou přijet -> Chlestakov spolu s Osipem (jeho sluha) si to brzo uvědomí a začnou toho využívat -> baví se na jejich účet, půjčují si od lidí, lidé ve městě jim podlézají -> Chlestakov si uvědomí, že tam nemůže být napořád a tak odjíždí s příslibem, že se vrátí -> nevrátí se; jen co odjede do městečka přijíždí opravdový revizor

- satira na zkaženou morálku lidí v Rusku

Mrtvé duše

- plánoval napodobit Alighierovu Božskou komedii (peklo, očistec a ráj X dochovalo se jen peklo)

- hlavní postava Čičikov kupuje mrtvé duše tj. mrtvé nevolníky, snaží se na nich zbohatnout X je odhalena podstata jeho obchodu -> propadá se na společenském žebříčku

- satira na ruskou společnostPetrohradské povídky

- cyklus povídek např. Plášť, Podobizna, NosTaras Bulba

- povídka romantická

- láska k vlasti > láska k rodině -> Taras zabíjí svého synaFjodor Michajlovič Dostojevskij

- psychologická próza

- byl poslán na galeje na Sibiř, nejprve odsouzen k Sibiři -> poznal utrpení -> vážil si člověka

- hl. postavy: s duševní poruchou, odstrčené, sklony k sebevraždě

- dílo:

Idiot

- román

-Miškin je mladý člověk ( poslední ze šlechtického rodu), vrací se ze Švýcarska ze sanatoria, je psychicky nemocný X má titul a majetek -> pronajme si vilu a schází se tam společnost, vysmívají se mu, ale zároveň ho potřebují -> chtějí slyšet upřímnost, Miškin má zase epileptické záchvaty -> zpět do sanatoria, kde ho navštíví pouze jedna rodina kvůli svědomíZločin a trest

-psychologický román

- Raskolnikov chce zavraždit lichvářku, aby získal peníze -> zabije i její sestru -> vykrade byt -> začne se bát, ale nemá výčitky svědomí. Zamiluje se do Soni natolik, že v sobě nachází sílu a přiznává se ke spáchanému zločinu. Je odsouzen na nucené práce na Sibiř, doprovází ho tam Soňa.Bratři Karamazovi

- starý Karamazov je zavražděn svým nemanželským synem, ten má výčitky -> spáchá sebevraždu

Lev Nikolajevič Tolstoj

- venkovský šlechtic, založil školu pro mužické děti

- bojoval v Krymské válce

- dílo:

Dětství, Chlapectví, Jinošství - biografické romány

Sevastopolské povídky - krymská válka


Vojna a mír

- 4dílná románová historická epopej

- tažení Napoleona do RuskaAnna Kareninová

- psychologický román

- vývoj ruské, především petrohradské a moskevské společnosti

- desítky postav

- děj se odehrává převážně v salónech či na venkovských statcích ruské šlechty. Příběh začíná vyprávění m Štěpána Oblonského a seznámením se s jeho ženou Dolly. Dále poznáváme mladého statkáře Levina, neúspěšně zamilovaného do Kitty, důstojníka Vronského, který měl románek s Kitty a začíná navazovat intimní vztah s Annou - manželkou státního úředníka. Román sleduje jednotlivé vztahy. Závěr je tragický: Anna řeší svůj vztah k Vronskému, manželovi a synovi dobrovolným skokem pod vlak.Paní Bovaryová X Anna Karenina

P. Bovaryová - měla něco vysněného, stále to hledala a nenacházela

- neměla východisko -> sebevražda

- žila nejdříve v kláštěře

- dítě jí po tom, co se zamilovala přestalo zajímat

A. Karenina - své naplnění našla ve Vronským

- žila v dobrém postavení

- vztah k dítěti ji utrápil (že se nemohla setkávat se synem)

- měla možnost na 'nějaký' život, ale zabila seAntonín Pavlovič Čechov

- lékař

- postavy: naráží na zbytečné lidi

- tvorba: komično, satira, kritika - prvky

vnitřní tragédie

- zakladatel moderního dramatu

- vykreslí situaci a v pozadí se odehrávají konflikty

- o ději se dozvídáme v dialogu -> co postava prožívá, co si myslí…

- řada replik: mimo děj

- dílo:

povídky: Pokoj č. 6, Dáma s psíčkemVišňový sad

- drama

- Ljuba a Aňa se vrací z Paříže (jsou bez peněz). Lopachin chce, aby prodaly višňový sad. Ljuba a její bratr nechtějí! Jsou přeci šlechta, i když bez peněz -> ale nechtějí, aby se o tom vědělo. Višňový sad = symbol rodu. Sentimentalita i odmítání dělat cokoliv pro vyřešení situace. -> višňový sad jde do dražby. Lopachin ho koupí. Starý X nový řád. Apatie šlechty vůči řešení situace. Lopachin ho pokácí -> Ljuba raněná odjíždí zpět do Paříže.FRANCOUZSKÝ NATURALISMUS

- umělecký směr 2. poloviny 19. století, vyvinul se z realismu

- vycházel z filosofie Hippolyta Taina

-> člověk je determinován prostřednictvím rasy

- biologickou podstatou = dědičností

- prostředím, ve kterém žije

- dobou, ve které žije

-> člověk jedná podle instinktů a pudů

- postavy: prostitutky,zloději, alkoholici

- prostředí: periférie města

- popisování věcí, o kterých se nemluví

- fotografický přístup: detailnost

- k největším naturalistům patří Emil Zola, napsal experimentální román: jak psát naturalisticky
Emile Zola

- věřil v determinaci

- dílo:

Experimentální román

- > spisovatel musí být nestranným pozorovatelem a registrátorem faktů

- jak psát naturalistické díloTereza Raquienová

- hlavní hrdinka otráví manžela, sebe i svého milence -> výsledek vlivu prostředí a dědičnosti, zbavena vlastní svobodné vůle

- románZabiják

- román

- do Paříže přijíždí pradlena Gervaisa spolu s dvěmi dětmi - vezme si klempířského dělníka Coupeau, ze začátku vše klapa, ona si založí prádelnu, narodí se jim dítě X Coupeau spadne ze střechy a zraní se -> rekonvalescence - zvykne si na zahálku, nachází zalíbení v alkoholu a zábavách -> alkohol se stává v rodině nepřítelem č. 1 -> nakonec umírá jako troska, tragédie spočívá v tom, že Gervaisa, jejíž peníze Coupeau utratil, se nechává strhnout k podobnému úpadku -> pije, ztrácí práci, je z ní žebračka a její dcera Nana se stává prostitutkou, Gervaisa umírá v odporném brlohuNana

- román o prostitutce, využívá své 'klienty', úplně je vycucá, narodí se jí syn Ludvíček - umírá na neštovice, Nana odjíždí na venkov, poté se vrací a také umírá na neštoviceBřicho Paříže

- román z prostředí pařížské tržniceGuy de Maupassant

- píše objektivně, zavádí nás do prostředí o kterých se nepsalo

- účastní se prusko-francouzské války

- nejprve: krátká díla, erotické básničky, pak povídky

- dílo:

Kulička

- povídka o prostitutce Kuličce -> děj se odehrává ve Francii za prusko- francouzské války, všechny vysoce postavené osoby chtějí odjet -> přijede kočár, nasednou do něj: průřez společnosti - všichni opovrhují Kuličkou, nikdo si s sebou nevzal jídlo jen Kulička - všem nabídla, nejprve jí opovrhovali, pak si vzali - > přijeli do nějakého města, kde pruský náčelník chtěl po Kuličce sex, ale ona nechtěla -> měli zákaz jet dál -> všichni ji přemlouvali, aby byla náčelníkovi po vůli, aby mohli jet dál -> přesvědčí ji -> ona se s ním vyspí -> mohou jet dál, ale ona je pro ostatní zase 'ta špatná'.

- Kulička byla ve spodině společnost a ať dělala, co dělala, nemohla se z toho dostat.Miláček

- román o bezcharakterním novináři, který svůj společenský vzestup založil na intrikách a za přispění ženPolsko

Henryk Sienkiewicz - Quo Vadis - román z prostředí Neronova Říma, kde byli pronásledováni křesťanéNorsko

Henrik Ibsen - Nora
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kája Kája | Web | 9. května 2012 v 21:27 | Reagovat

Ke knížkám obecně mám pozitivní přístup. K povinné četbě už tolik ne...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama