Prosím REKLAMY jedině do rubriky REKLAMY, kdo je napíše jinam blokuju mu přístup...!

Květen 2012

Maturitní otázky z češtiny - rozcestník

27. května 2012 v 10:51 | herzig-traum |  Maturitní otázky z češtiny
1. Nejstarší literární památky ve světě
7. Realismus v české literatuře 19. století
8. Romantismus ve světě a u nás
10. Generace ruchovců a lumírovců
12. Proměny české a světové literautry na přelomu 19. a 20. století
13. Psychologická próza a její vývoj
14. Odraz 1. světové války v literatuře české a světové
16. Meziválečná avantgarda české a světové prózy
17. Boj proti fašismu a 2. světová válka v literatuře
18. Světové a české drama 20. století
19. Nové tendence ve světové literatuře 2. poloviny 20. století
20. Vývoj české literatury v období 1945 - 1968
21. Oficiální česká literatura po roce 1968
22. Balada v literatuře
23. Odraz politické reality v literatuře 1968 - 1989, literatura samizdatová a exilová
24. Satira a humor v české a světové literatuře
25. Nové tendence ve vývoji české literatury po roce 1989

Realismus a naturalismus ve světě

8. května 2012 v 15:39 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy

realismus

· myšlenkový a umělecký směr 2. poloviny 19. století (střídá romantismus)

· v mnoha dílech mísení romantismu a realismu

· díky hospodářskému rozmachu -> rozvoj věd -> objektivní pohled na věc

Ruchovci a Lumírovci

8. května 2012 v 15:38 | herzig-traum

historické pozadí

- v 60. létech politické uvolnění, které se promítá i do kulturního života -> spolková činnost, například: Hlahol (hudba) a Sokol

- Májovci se snaží o vyšší úroveň, na začátku 70. let nejsou už tak velké rozdíly mezi českou a zahraniční literaturou -> přibližování evropským literaturám

- květen 1868: položen základní kámen Národního divadla -> červen 1881 ND otevřeno -> srpen 1881 požár ->listopad 1883 ND opět otevřeno

- pozdrav: NAZDAR - vznikl při sbírce na Národní divadlo (na zdar akce ND)

- Karlova univerzita rozdělena na část německou a českou

- celá řada nových uměleckých organizací

- konflikt mezi staročechy a mladočechy

Májovci

8. května 2012 v 15:37 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy

historické pozadí

- v polovině 19. století končí Národní obrození

- v 50. létech vláda Bachova absolutismu: A. Bach - rozdělil zemi na kraje a okresy, ale také zavedl přísnou cenzuru -> "národ udavačů" -> lidé nemohli psát, co chtěli; zakázána naprostá svoboda projevu (Frič a Sabina vězněni); omezeno vydávání českých knih

- r. 1861 říjnový diplom: císař přislíbil jednotlivým národům občansko-národnostní práva -> větší práva a svobody

- r. 1867 rakousko-uherské vyrovnání: znovu jsme pod Rakouskem -> přímý vliv na rozvoj literatury a umění

- v době Bachova absolutismu společenský život utlumen, nevychází almanachy, literární noviny (kromě Tylových Květů)

vývoj dramatu u nás do konce 19. století

6. května 2012 v 12:28 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy

ČESKÉ DRAMA

- drama se vyvinulo z velikonočních a vánočních her,
- původně se předváděli scény z bible v kostele, jako součást mše,
- postupně se scény začali hrát i mimo kostel: např. na náměstích (hráli je studenti)
- začala se hrát různá světská témata

vývoj dramatu ve světě do konce 19. století

6. května 2012 v 12:26 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy


drama

- společně s lyrikou a epikou patří mezi základní literární druhy

- zaměřeno na jevištní předvádění (scénické provedení)

- založeno na monolozích a dialozích

Lidová slovesnost

6. května 2012 v 12:23 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy

LIDOVÁ SLOVESNOST A JEJÍ VLIV NA LITERATURU

Lidová slovesnost, literární díla zprvu šířená ústně mezi prostým obyvatelstvem, vzniká už od nejstarších dob, kdy ještě nebylo písmo. Tyto texty se předávaly z generace na generaci a po nějakém čase byly i sepsány.

Prvopočátky ústní lidové slovesnosti souvisejí s potřebou dávných lidí sdělovat si různé zkušenosti získané při styku s přírodou, vysvětlovat si různé jevy a předávat je dalším generacím. Rozvíjela se proto ve všech částech světa, u všech národů, a to v dobách, kdy znalost písma byla omezena jen na společenské špičky.

Jde o kulturu přirozenou, zachovávající si svůj určitý ráz, sloužila v dobách, kdy se ocitla literatura ve špatné situaci (např. po bitvě na Bílé hoře), jako zdroj inspirace i jazyka.

Její tvůrci jsou často anonymní a jejich díla nikdy nemají uzavřenou podobu. Šíří se totiž mezi lidem a jsou vědomě i bezděky upravována, na rozdíl od psaných literárních děl, kterým jejich zapsání dává definitivní podobu.