Prosím REKLAMY jedině do rubriky REKLAMY, kdo je napíše jinam blokuju mu přístup...!

Počátky literatury na našem území

13. dubna 2012 v 17:45 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy
Napadlo mě, že bych se mohla podělit o zpracovaný otázky z češtiny... Nevím, jestli někomu pomůžou, každopádně někdy je těžký ty informace někde hledat... Tak třeba jen pro inspiraci ;)
... jinak čerpala jsem ze sešitů/učebnic/internetu ;)


Počátky literatury na našem území

- ve světě tou dobou: hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika
- první známý západoslovanský stát ve střední Evropě byla Velkomoravská říše (833 - 906)
(rozkládala se na území moravském, slovenském, českém a maďarském)
- sousedé: Francká a Byzantská říše

-> Rastislav požádal císaře Michaela III. (Byzantská říše) o vyslání misionářů znalých slovanského jazyka ->r. 863 přichází Konstantin a Metoděj (ze Soluně) => jejich působením vzniká staroslověnské písemnictví => staroslověnština - jazyk, Hlaholice (písmo pro staroslověnštinu, vytvořené Konstantinem)

- 10. a 11. století - Český stát, staroslověnština X latina

architektura: hradiště (lokality Mikulčic, Staré město, Uherské hradiště, Pohansko a u Břeclavi)

románský sloh (11. a 12. století)

- rotundy (kruhové kostely) - př. sv. Jiří (na Řípě), sv. Martina (na Vyšehradě)
- baziliky - př. sv. Jiří na Pražském hradě
- kláštery, kamenné hrady


literatura

- díky K + M (jejich úkolem byla christianizace)žánry

1) legenda

= je epický literární druh, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie. V přeneseném smyslu může být i legenda o význačné osobě

- vycházely v různých jazycích
-> 9.-10. století: Staroslověnsky
10. - 14. století: latina
13. století: němčina
14. století: latina, němčina, čeština
- 'hlavních 5 svatých': sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Kateřina


díla:


První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. století)

Gumpoldova legenda ( kolem r. 975)

- latinsky
-> Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu (poč. 11. století)


Kristiánova legenda - Život a umučení sv. Václava a jeho babičky Ludmily (10. století)
- latinsky


Legenda o svaté Kateřině


-> pořád stejné náměty
-> většinou neznáme autory
-> většinou nedokážeme datovat
-> ne vždy se zachová celé dílo


Legenda o svatém Prokopu

- její důležitá část: Vita minor2) kronika

- žánr, jehož úlohou je chronologicky popsat jednotlivé historické události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci, tak, jak ji chápeme v moderní historiografii.
- za zakladatele je považován Kosmas


Kosmova kronika: Kronika česká (1119-1125)

- psána latinsky
- Kosmas v ní zachycuje mytologické počátky lidstva a české dějiny od příchodu praotce Čecha až do své smrti, tedy do roku 1125
- je rozdělena do 3 částí - v 1. části jsou příběhy z doby pohanské (potopa, zmatení jazyků), ve 2. části příběhy z vypravování pamětníků (začíná výpravou knížete Břetislava do Polska a končí r. 1902) a 3. část přináší události, které Kosmas sám zažil
- vyskytují se tam bohemika (ojedinělá česká slova nebo věty), glosy (vpisky umístěné mezi řádky nebo na okraji - víceméně vysvětlivky)


Dalimilova kronika (1310 - 1314)

- epická báseň, psána česky
- autor není znám, ale asi šlechtic a vlastenec (neměl rád Němce), v 17. stol. přisouzena Dalimilovi)
- není vždy pravdivá, bývá zkreslená
- zachyceny počátky českého národa (příběhy o Libuši, Přemyslu Oráčovi…), reakce na situaci, že se k moci dostal cizinec ( Jan Lucemburský)
- zdůraznění českých postav a českých světců
- dochovala se celá (4500 veršů)
- čerpal z ní Václav Hájek z Libočan
- sehrála roli v NO -> nástroj posilující národní vědomí


-> navazuje na ni Zbraslavská kronika


Zbraslavská kronika (1305 - 1339)

- latinsky, 2 autoři: zbraslavský opat Ota, opat Petr ze Žitavy
- dílo na Václavovu (II.) počest
- próza prokládaná verši


Alexandreida (kolem roku 1300)

- staročesky, epika, autor neznámý, pravděpodobně příslušník vysoké šlechty
- autor se snažil podat život a úspěchy největšího makedonského krále (Alexandra Makedonského) tak, aby mohl být vzorem pro ideálního českého panovníka
-> přizpůsobeno českým poměrům, zaktualizované
- protiněmecký postoj


téma Alexandreidy není nové - bylo zpracováno už ve starověku a také mnohokrát v průběhu 12. a 13. století v několika zemích Evropy - např. ve Francii a Německ


Alois Jirásek od Kosmy převzal příběh o dívčí válce.


3) drama


Mastičkář (pol. 14. století)

- 1. drama české literatury
- o Velikonocích se předváděla na církevní půdě povídka o 3 Mariích, které chtěly nabalzamovat Krista (oficium = předvádění)
-> vznikne parodie, přidá se postava mastičkáře, který Marii nabídne mast -> zesměšňuje šarlatány, víru
=> církev ji zakázala hrát v kostelích -> přesunula se před kostel -> trh

- autor neznámý, jazyk hovorový (vulgarismy), určeno lidovému publiku

dále např. Tkadleček - tragický příběh, podle německé předlohy4) žákovská poezie

- verše středověkých studentů i absolventů univerzity, vznikala od 12. století
- zakladatelé: Hugo z Orleánsu a tzv. Archipoeta
- v podobě popěvků, básní, satir
- plná veselí, rozmarů, napadá privilegované vrstvy, dovede se vysmát vlastní bídě


-> Podkoní a žák

- spor mezi podkoním a žákem - o přednosti svého stavu
- vulgarismy
- autor neznámý, pravděpodobně žák


5) sociální satira

- zpravidla neznáme autory
- autoři odsuzují, jak někteří lidé bohatnou na úkor druhých


-> Hradecký rukopis

- soubor veršovaných skladeb
- ostrá kritika nedostatků v tehdejší společnosti
- 3 části: Satiry o řemeslnících a konšelích (o nepoctivých řemeslnících, naznačuje tresty), Desatero kázanie božie (jak se lidé proviňují proti božímu kázání, naznačuje tresty), O lišce a džbánu (první česká dochovaná bajka)6) písňová tvorba

- modlitba, duchovní písně


Hospodine pomiluj ny (konec 10 st.)
- byla neustále počešťována, přešla v 'hymnu'
- Karel IV. ji pojal jako součást korunovačního obřaduSvatý Václave (12. století)
- původně 3 sloky - nyní 9
- lidé se na Václava obrací, jako na patrona
- i dnes se zpívá v kostelech


7) tvorba Karla IV. (14. stol)

Vita Caroli
- latinsky psaná autobiografie, zážitky z mládí,, počátky pobytu v Čechách do r.1340

Život svatého Václava

.
.Tristan a Izolda (14. stol.)

- epos, rytířská epika
- námět není původní
- k nám -> z němčiny
Tr + Iz vypili nápoj lásky a zamilovali se, i po vyprchání nápoje se stále milovali.HUSITSKÁ LITERATURA


Husovi předchůdciKonrad Waldhauser (1324-1369)
- němec
- přišel do Čech na požádání Karla IV. r. 1363
- kázal německy a latinsky
- vyzýval bohaté, aby se vzdali majetku a žili v chudobě


Jan Milíč z Kroměříže ( zemřel 1374)
- notář na dvoře Karla IV.
- 1. kázal česky
- kanovník v chrámě sv. Víta, opustil své místo, kázal a žil v chudobě


Matěj z Janova (1350 - 1394)
- teolog
- Milíčův žákTomáš Štítný ze Štítného
- překládal z cizích literatur
- je považován za zakladatele českého odborného stylu
- snažil se učení přiblížit i lidem, kteří neuměli číst a psát


Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

- získal široký okruh příznivců z lidových vrstev, měšťanstva, šlechty i inteligence
- od r. 1409 kázal v Betlémské kapli, kázal o úpadku společnosti - náboženství, o rozmařilém životě panstva, životě bohatých církevních hodnostářů
-> papež na něj vyhlásil klatbu a pak i interdikt
=> Hus kázal na Kozím hrádku -> pak byl pozván do Kostnice, kde byl 6.7. 1415 upálen za kacířství

- pro učené lidi psal latinsky, pro prostý lid česky
latinsky:
O církvi - poslouchat Bibli a ne papeže
O šesti bludiech - vztah mezi církví a životem věřících
Knížky o svatokupectví
- traktát = pojednání o církevních otázkách
O pravopise českém
Listy z Kostnice

pravopis
- odstranil spřežky (-> později čárky, tečky, háčky)
- zjednodušil


-> po smrti Husa vzniklo v českých zemích revoluční hnutí = husité
=> husitské války 1419-1436, začaly pražskou defenestrací 1419


- společný program husitů:

4 pražské artikuly
vznikaly válečné a duchovní písně
- husitské písně dochovány v Jistebnickém kancionálu

Ktož sú boží bojovníci
Povstaň, povstaň, Veliké Město pražské

-> Jistěbnický kancionál (1420)
- sborník duchovních a husitských písní
- svítáníčka, milostné písně


Petr Chelčický (1390 - 1460)
- na jeho myšlenky navázala Jednota bratrská
- odmítá násilí, prosazuje duch. metodu boje

dílo:

O boji duchovním
O trojím lidu = společnost, která se rozlišuje na 3 vrstvy - byl proti tomu
Síť víry pravé - síť = 'církev', velryba = kritika papeže


Tomáš Štítný ze Štítného

- překládal náboženská a literární díla do češtiny
- poučoval o zásadách křesťanského života

dílo: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
- poučení o otázkách víry, praktickém životěBudyšínský rukopis (1420)

- autorem husita
- obsahuje 3 veršované skladby:

Žaloba Koruny české
Porok Koruny české
-> tyto 2 jsou proti Zikmundovi
Hádání Prahy s Kutnou Horou
- alegorický soudní spor Prahy s Kutnou horou
- Praha zastupuje a obhajuje husity
- Kutná hora hájí církev
-> vítězství Prahy
- obsahuje i 4 pražské artikuly:
1. přijímání podobojí
2. svobodné hlásání slova božího
3. trestání smrtelných hříchů bez rozdílu stavu
4. zbavení církve světského majetku vlády


Vavřinec z Březové

-> napsal Husitskou kroniku (1414-1421)

- latinsky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama